سطوح کاربری در پرفکت مانی

وضعیت و سطوح کاربری فردی کاربران در سایت پرفکت مانی و مقایسه آنها با هم

۱۳۹۳/۰۴/۰۴ ۲۰:۱۹
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۱:۱۸
 0
سطوح کاربری در پرفکت مانی
برای سهولت تراکنش برای هر دو طرف پرفکت مانی کاربران را بر اساس سه وضعیتی که مشتریان سیستم در زمان تکمیل ثبت نام دریافت می کنند تقسیم می کند:
کاربر نرمال یا عادی :
این وضعیت به همه کاربران جدید سیستم داده می شود و محدودیتی در استفاده از سیستم ایجاد نمی کند. 
کاربر ویژه :
  این وضعیت پس از گذشت 1 سال یا دستیابی به مقدار مشخصی از گردش موجودی به کاربر اختصاص داده می شود. مشتری برای تغییر وضعیت از نرمال به ویژه باید از طریق پشتیبانی درخواست ثبت کند 

شریک تجاری :
 این وضعیت به صورت یک طرفه توسط مدیریت پرفکت مانی به شرکای سیستم واگذار می شود. اعطای این وضعیت بیشتر برای بهینه سازی پرداخت های B2B در رابطه با شرکت هایی است که تجارت خود را در اینترنت انجام می دهند.