افزودن مبلغ پرفکت مانی دریافتی با کد انتقال

راهنمای افزایش موجودی حساب پرفکت مانی توسط واریزی با کد انتقال پرفکت مانی

۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۲۱:۴۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۵۳
 0
افزودن مبلغ پرفکت مانی دریافتی  با کد انتقال

در صورتی که فردی باری شما از طریق انتقال داخلی مبلغی را همراه با رمز و  بازه زمانی ارسال کرد  می توانید طبق این راهنما  مبلغ دریافتی را تایید و به کیف خود منتقل کنید
توجه کنید تا زمانی که اینکار را نکنید مبلغ فوق به حساب شما واریز نخواهد شد  . همچنین در صورت تکرا در وارد کردن کد  انتقال و یا اتمام  بازه زمانی  انتخابی توسط فرستنده  ، مبلغ فوق برگشت داده خواهد شد

( برای کسب اطلاع در مورد روش انتقال با کد انتقال به مطلب مربوط به انتقال در سایت مراجعه کنید )

ابتدا در صفحه اول حسابخود و یا در منوی statement  روی حساب خود رفته  و مانند تصویر زیر روی گزینه View Statment کلیک کنید

حال در بخش گردش حساب خود  روی گزینه Enter Protection Code.   که مانند تصویر زیر در توضیحات نشان داده میشود کلیک کنید

حالل کد دریافتی که از فرستنده گرفته اید را اینجا وارد نمایید و تایید کنید . مبلغ به حساب شما افزوده خواهد شد