تست پرفکت شناسی

بر اساس اطلاعات سایت میتوانید اطلاعات خود را بسنجید

۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۸:۰۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۱:۱۳
 0

1. آیا پرفکت مانی ایران را تحریم کرده است؟

بله
خیر

2. کارمزد پرفکت مانی برای حساب وریفای شده چقدر است ؟

1 درصد
0.5 درصد
2درصد
1.99 درصد

3. کارمزد پرفکت مانی برای حساب وریفای نشده چقدر است ؟

نیم درصد
2 درصد
هیچکدام

4. آیا پرفکت مانی در ایران نماینده رسمی دارد ؟

بلی
خیر

5. کدامیک دامنه اصلی سایت پرفکت مانی هست ؟

perfectmoney.is
perfectmoney.ir
perfectmoney.io

6. کدامیک دامنه اصلی سایت پرفکت مانی نیست ؟

perfectmoney.is
perfectmoney.io
perfectmoney.com

7. آیا احراز هویت در سایت پرفکت مانی اجباری است ؟

بلی
خیر

8. پرفکت مانی به کدامیک از کشورهای زیر خدمات نمی دهد ؟

ایران
انگلیس
آمریکا
چین