اخطار پرفکت مانی به کاربران ایرانی در مورد حساب اجاره ای

سایت پرفکت مانی به کاربران ایرانی خود در مورد اجراه دادن حساب بانکی و اکانت پرفکت مانی ، اطلاعیه و اخطاری را در سایت خود قراردااد

۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۱:۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۱:۳۳
 0
اخطار  پرفکت مانی به کاربران ایرانی در مورد حساب اجاره ای

اخطار جدید پرفکت مانی به کاربران فارسی زبان  خود :
حساب بانکی خود را به بهانه اشتغال یا کسب درآمد اجاره ندهید

این اخطار فقط برای حساب  کاربران ایرانی که زبان فارسی را انتخاب کرده اند نمایش داده میشود.